Copyright by Jim Beam Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů Úvod  Plemena slídičů jsou nedílnou součástí české myslivecké kynologie. Těší se zájmu jak myslivecké, tak ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a  nadanost, ož jim dává předpoklad pro všestranné lovecké využití. Jejich menší tělesná stavba má své jisté výhody - menší nároky na ustájení, výživu a sndnější  přepravu. To ale neznamená, že jsou menší svým výkonem.  Tento zkušební řád byl koncipován tak , aby mohla všechna plemena slídičů při dobrém vedení úspěšně zvládnout všechny disciplíny jednotlivých druhů zkoušek.  Jeho náročnost odpovídá podmínkám při dnešním výkonu práva myslivosti a je zárukou, že pes, který úspěšně vykoná některou ze zkoušek, bude platným  pomocníkem svého vůdce.  Zkoušky vloh - ZV  Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.  Podzimní zkoušky - PZ  Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohládávání a přinášení drobné zvěře.  Lesní zkoušky - LZ  Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře.  Zkoušky ze speciální vodní práce retrieverů  - ZSVPR  Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře v honitbách s rozsáhlými vodními plochami a chovem vodní zvěře.   Barvářské zkoušky - BZ  Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará více než 12 hodin.  Všestranné zkoušky - VZ  Jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, na poli i ve vodě. Mohou být  zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální "U".  Memoriál Mileny Štěrbové               Je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. Podrobnosti jsou ve statutu MMŠ. MMŠ se zkouší dle ZŘ pro všestrané zkoušky. Z důvodu zadání titulu CACIT se  upravují některé disciplíny na základě Reglementu B-FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto:  Disciplína "Nahánění" se zkouší 2x 10 min. v různých lečích  Disciplína "Dohledávka a přinášení pernaté zvěře" se zvětšuje vzdálenost ze 30 kroků na 50.  Disciplína "Vlečka se srstnatou zvěří" se vzdálenost prodlužuje z 200 kroků na 400.   Aby pes získal titul CACIT, musí z disciplíny "Nahánění" získat známku 4. Tato známka je podmínkou pro získání I. ceny.  Předměty zkoušek:  Nos  - časový limit: po celou dobu zkoušek Hlasitost - časový limit: po celou dobu zkoušek Poslušnost a ovladatelnost - časový limit - po celou dobu zkoušek  Chování po výstřelu  Vodění na řemeni  Nahánění - časový limit: 10 minut  Slídění - časový limit: 20 minut  Vrozená chuť k práci                  Stopa živé zvěře  Dohledávka a přinášení pernaté zvěře - časový limit: 10 minut  Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (LZ a VZ) - časový limit: 10 minut  Vlečka se srstnatou zvěří - časový limit: 15 minut Vlečka se zvěří pernatou (VZ) - časový limit: 10 minut  Ochota a chuť do vody (VZ) - časový limit: 5 minut  Přinášení kachny z hluboké vody (PZ, VZ) - časový limit: 5 minut Slídění v rákosí (VZ) - časový limit: 5 minut  Dohledávka kachny pohozené v rákosí (VZ) - časový limit: 10 minut  Šoulačka Práce na pobavené stopě - časový limit: 1 hodina  Odložení - časový limit: 5 minut  Klid na stanovišti (LZ, VZ) - časový limit: 15 minut  Zdroj: KCHLS  Parfemy Elis