Copyright by Jim Beam Všestranné zkoušky přinášení retrieverů Všestranná zkouška přinášení retrieverů (VZPR) je zkouška, kde retriever musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti v lovecké praxi a také vyšší  úroveň cvičitelů. Složením této zkoušky, složil pes ároveň zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání usmrcené,postřelené nebo jiný způsobem  zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. VZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují VZPR, mají právo na záznam v plemenné knize  a v průkazu původu jako "U". Dále se mohou kvalifikovat na Mezinárodní soutěž retrieverů. VZPR lze pořádat jako mezinárodní se zadáním titulu  CACIT, Res. CACIT.  PŘEDMĚTY ZKOUŠEK  Práce v lese Následování - viz. lesní zkoušky  Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře - viz. lesní zkoušky  Přinášení vlečené srstnaté - pozn. vlečka se založí 200 kroků dlouhá, ostatní viz. lesní zkoušky  Vodění psa - viz. lesní zkoušky  Chování na stanovišti - viz. lesní zkoušky  Poslušnost a ovladatelnost - viz. lesní zkoušky  Dohledávka 2 ks srstnaté na 50x50 m  Na ploše velikosti 50x 50 m s mladým porostem v lese se pohodí 2 ks srstnaté zvěře. Měly by být pohozeny proti větru a mimo dohled vůdce i psa. Vůdce vypustí  psa k vyhánění zdravé zvěře a k dohledání zvěře pohozené. Sám nesmí do prostoru vstupovat, ale smí se pohybovat jen po jedné straně. Pes musí nalézt a  přinést pohozenou zvěř. Vlastní přinesení a odevzdání zvěře se hodnotí samostatně. Čtverec se musí předem vyznačit.  Hodnocení:  2 donesené kusy za 5 minut………………………    známka 4 2 donesené kusy za 10 minut……………………..    známka 3 2 donesené kusy za 15 minut …………………….    známka 2 1 donesený kus za 15 minut ……………………...    známka 1 žádný donesený kus za 15 minut…………………    známka 0 Práce ve vodě  Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling - viz. zkoušky přinášení retrieverů   Přinášení kachny z hluboké vody - viz. zkoušky přinášení retrieverů  Dohledávka pohozené kachny - viz. zkoušky přinášení retrieverů  Poslušnost a ovladatelnost  Práce na poli Navádění na 2 ks pernaté - handling - viz. zkoušky přinášení retrieverů  Slidění s dohledávkou - pozn. do úseku od 150 do 200 kroků se z boku hodí jeden kus pernaté a jeden kus srstnaté. Dohledá-li pes pohozenou zvěř (oba kusy)   za 6 minut od zálomku označujícího 150 kroku, obdrží známku 4, do 8 minut známku 3, do 9 minut známku 2 a do 10 minut známku 1. Ostatní viz. podzimní  zkoušky Přinášení vlečené pernaté - viz. zkoušky přinášení retrieverů Chování po výstřelu - viz. podzimní zkoušky  Paměť k aportu - marking - viz. zkoušky přinášení retrieverů  Nos - viz. podzimní zkoušky  Poslušnost a ovladatelnost  Přinášení - viz. zkoušky přinášení retrieverů - Pernaté  - Kachny - Srstnaté Zdroj: kchls  Parfemy Elis