Copyright by Jim Beam Význam psa v rodinách s dětmi Chovatelství psů v sobě zahrnuje do určité míry jakousi socioterapii, léčby společenstvím, v tomto případě  psem, a může sehrát velmi pozitivní roli. Držení psů v rodinách, kde je více dětí, může vnést novou  rovnováhu do těchto rodin. Pes je předmětem společné péče, musí se s ním ven, musí se nakrmit, musí se o  něj pečovat. To rodinu spojuje, protože mají společný úkol.   Pes vnese do rodiny jiný prvek a fyzicky odvede rodinu od televize, protože s ním musí ven. Je to i ozdravný  prvek a otázka celkového životního stylu. Jdete ven kvůli psovi, ale zároveň děláte něco pro své zdraví. Pes  vám změní život, určitě, k lepšímu.  Důležitost přátelství dítěte se zvířetem pro podporu citového i rozumového vývoje dítěte je nesporná a  výzkumy z celého světa opakovaně potvrzují, že vztah dítěte ke zvířeti napomáhá rozvoji sebevědomí,  pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a schopnosti zapojit se do společnosti.  Záleží ovšem na tom, v jakém  věku se dítě se zvířetem setká, jaké jsou na něj kladeny požadavky atd.  Pokud dítě žadoní o koupi nějakého  zvířete, nesmí být tato žádost rozkazem pro rodiče. Pokud rodiče koupí zvíře v nesprávné vývojové fázi  dítěte, nebo je volba zvířete nevhodná, dochází místo prospěchu ke konfliktní situaci v rodině, popř. k poškození zvířete.  Nejoblíbenějším zvířetem je právě pes, který je i častou postavičkou kreslených filmů, hlavním hrdinou dětských knih a námětem mnohých ilustrací.  Vývojová psychologie říká, že pro dítě přibl. do tří let je pes jen něčím pohyblivým na podívanou a pro zábavu.  Velmi zajímavou hračkou, které dává přednost před neživými hračkami, protože se pohybuje, reaguje, má teplé a  chlupaté tělo, chce si hrát, a to všechno je pro dítě velmi atraktivní.  U předškolních dětí přetrvává do značné míry vnímání psa jako "živé hračky". Pes však má, díky reakcím a zpětné  vazbě, určitou výchovnou funkci. Na vzájemný kontakt je však třeba stále ještě dohlížet. Ve věku kolem osmi let   nastává zlom ve vztahu ke psovi. Pomáhá u dítěte rozvíjet tzv. rodičovské pečovatelské postoje, něžnost a  odpovědnost. Pro děti asi od dvanáci let výše je pes významným vychovatelem tím, že sám na sebe dovoluje  výchovně působit. V té době děti se psy úspěšně cvičí.  Děti posuzují psa jako tvora podobného člověku. Pes je pro ně opravdovým přítelem - mlčenlivým důvěrníkem, se  kterým rozmlouvají a kterému sdělují tajnosti, i veselým kamarádem pro hry. Pes rozvíjí dětsku fantazii a představivost. Citové potřeby dítěte, především potřebu  mazlení a hlazení, přijímá pes velice ochotně. Pes je v rodině vždy po ruce, má vždy čas.   Pes může fungovat až do určitého stupně jako sourozenec, zejména u jedináčků. Přispívá k psychické rovnováze dětí i k řešení konfliktů, protože má čas je  vyslechnout, nekritizuje a je mlčenlivý.  Pes přináší dítěti kontinuitu. Nepřítomnost rodičů způsobená jejich pracovními povinnostmi, danými rozvrhy ve školce, škole atd., dostávájí děti do časového  stresu. Pes slouží v takovém případě v rodině jako uklidňující bod.  POZOR! Pro děti je snadnější vyzkoušet si meze svých schopností vůči psovi než rodičům. Zaútočit na psa, aby si vyzkoušely vlastní sílu, je jednodušší než se o  totéž pokusit s rodiči. Pes učí děti sociálnímu chování, k jeho projevům patří příchylnost, soucit, ohleduplnost, trpělivost, respektování, poskytování péče, komunikace a to slovní i  mimoslovní. Pes také podporuje pocit zodpovědnosti vůči živé bytosti i přírodě vůbec. Se psem je nutno chodit ven v kterémkoliv období roku a za každého  počasí.  Vztahy mezi dítětem a psem do značné míry závisejí na věku. Hlavní formou kontaktu malých dětí a psů je hlazení a hraní v bytě.  V okamžiku, kdy dítě začíná  mluvit se vztah mění. Dítě může na psa volat, pes se stává partnerem pro komunikaci. Nová změna vztahu dítěte a psa začíná vstupem dítěte do školy. Svět  dítěte se nyní otevírá, pes však zůstává ve světě rodiny. Stává se přítelem, který je vždy po ruce, když jej dítě potřebuje.  POZNÁMKY  V řadě zemí byla do osnov výuky úspěšně zařazena i výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům včetně toho, jak správně pečovat o psa nebo kočku.  Svoji kladnou funkci mají také časopisy určené dětem. Nejlepší je, když jsou barevné a lze do nich kreslit.  V rodině nemůžete svěřit péči a starost o psa jenom dětem. To můžete od dětí opravdu požadovat až od puberty, do té doby musí zodpovědnost převzít dospělý.  Jde o to, aby nejen dětem bylo se zvířaty dobře, ale i zvířatům s dětmi.  Existují možné negativní důsledky vlastnictví zvířat. Proto je důležité, aby majitelé dobře znali všechnu odpovědnost spojenou s vlastnictvím zvířete - zdravotní  prohlídky, očkován, odčervení atd. Je-li zvíře zdravé, nemůže ohrozit ani lidské zdraví.  Použitá literatura: Galajdová Lenka, Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie  Parfemy Elis