Copyright by Jim Beam Výstavní tituly zadávané přímo ve výstavním kruhu Vítěz třídy  Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítětů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a  krájských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých  CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů a šampiónů CAC).  Nejhezčí veterán Pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.  Oblastní vítěz  Zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.  Krajský vítěz  Zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.  Klubový vítěz  Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1  CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, praconí, vítězů. Vítěz speciální výstavy  Zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.  Národní vítěz  Zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. (POZOR! Vzhledem k většímu počtu  pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích.)  Vítěz plemene-BOB  Nezadává se na oblstních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech  CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o  BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o  BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.  Čekatelství  CAJC - čekatelství šampionátu mladých  Může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.  CAC - čekatelství českého šampionátu krásy  Může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a  mezinárodní.  CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy  Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.  r.CACIB  Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2, r. CAC ze třídy, ze které byl  navržen CACIB a výborní 1 - CAC z ostatních tříd.  Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců  oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách (může se tedy stát že je pořadí např. určeno  následovně: V1, V2, VD3, VD4).  !! Žádný z titulů není nárokový !!  Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav  Oblastní výstava: vítěž třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz  Krajská výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěž  Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB  Speiciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB  Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB  Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB, r.CACiB, BOB  zpracovala: Vladimíra Tichá  zdroj: www.cmku.cz Parfemy Elis