Copyright by Jim Beam Řád pro udělení titulu ŠAMPION PRÁCE ČR   1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních  (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a  zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. Pro FCI sk.X na dostizích /coursingách vypsaných jako  bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU  2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni)  nebo splnili předepsaný bodový limit,. Druhý pes nebo fena v pořadí v I.ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.  3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají  4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž.  5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.   Udělení titulu Šampion práce (výkonu) je podmíněno:  a) trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok ), z toho minimálně jednou na mezinárodní,  národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk.X trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v  Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU  b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,  c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu  psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.  Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce ČR, přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT.  Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.  Schváleno předsednictvem ČMKU 18.12.2001. Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.  Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC- viz Řád pro udělování titulu "Český šampion".  Z www.cmku.cz Parfemy Elis