Copyright by Jim Beam Podmínky pro chov Novofundlandského psa Svod dorostu  zúčastnit se mohou psi i feny s PP (průkazem původu) starší šesti měsíců. Předvedené jedince posuzuje rozhodčí pro exteriér. Každý účastník  obdrží posudkový list a předvedení mu je potvrzeno do výkonnostní knížky, která je nedílnou součástí rodokmenu. Účast na svodu je podmínkou  účasti na bonitaci.  Bonitace  čistě chovatelská záležitost. Hodnotí se zde především předvedení jedince dle kvalitativních hodnot z hlediska použitelnosti k další plemenitbě.  Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na svodu a jsou starší 18 měsíců a mají provedeno RTG - DKK a splněnou výstavu.  Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha). Hodnocení se převádí do číselné řady, ze které vyplývá bonitační kód, který  charakterizuje jedince. Tento kód je vyznačen v bonitační kartě.  Vady, které vyřazují jedince z chovu  DKK vyloučení třetího stupně (jednostranně i oboustranně)  genetická vloha pro cystinurii a cystinurie sama  ztráty funkčních zubů P2, P3, P4, M1, M2 a řezáky a špičáky - přípustná je pouze ztráta max. 3 nefunkčních zubů P1 a M3  předkus, podkus, deformace čelisti  příliš světlé - dravčí oko  vchlípené víčko  kryptorchismus  operativní zákroky směřující k odstranění nebo zakrytí vad vyřazujících z chovu  kudrnatá - otevřená srst  barva jiná než černá, hnědá a bíločerná  výška psa pod 67 cm a feny pod 61 cm dědičné zdravotní vady  subtilní kostra  povaha hodnocená čísly: 1, 2, 9 Více informací na www.novofundlandklub.cz Chovatelské desatero 1. svod dorostu od 6 měsíců  2. uchovnění jedince - bonitace od 18 měsíců  3. včasný výběr chovného partnera - plemeníka  o vlastní  o podle rady zkušeného chovatele nebo poradce chovu  4. krytí podle podmínek předem dohodnutých s vlastníkem krycího psa. Společně se vyplňuje krycí list (č. 1 a 2), potvrzení č. 1 odesílá majitel psa do  7 dnů poradci chovu 5. po narození štěňat do 7 dnů zasílá chovatel poradci chovu potvrzení o krytí feny (list č. 2) s hlášením o vrhu  6. narození štěňat a údaje o vrhu chovatel musí nahlásit do 7 dnů vlastníkovi krycího psa  7. žádanku pro určení tetovacích čísel posílá chovatel 2x na adresu Českého kynologického svahu, plemenná kniha (nejpozději do 21 dnů po narození  štěňat)  8. tetování se provádí kolem 48. dne věku štěněte (tetuje tetovač pro plemeno)  9. chovatel zasílá do 9. týdne věku štěňat poradci chovu vyplněné přihlášky k zápisu štěňat (2x), žádanku o určení tetovacích čísel, tetovací pásek,  zápis tetovače, zápis o kontrole vrhu  10. noví majitelé štěňat by měli být informováni o možnosti vstupu do klubu, o výhodách členství  Schválení mezinárodně chráněného názvu chovatelská stanice - zda chovatel o mezinárodně chráněný název své chovatelské stanice zažádá před  absolvováním bonitace, nebo až po zařazení feny do chovu, záleží jen na rozhodnutí chovatele. Bez zaregistrování chráněného názvu chovatelské stanice  nemůže majitel feny odchovat štěňata s PP.  Více informací na www.novofundlandklub.cz Parfemy Elis