Copyright by Jim Beam Podmínky pro chov Labrador Retrievera Chov Labrador Retrieverů je podmíněn členstvím v jednom z klubů (KCHLS nebo Retriever klub CZ), členství je možné v obou klubech současně, ale chovní  jedinci musí být zaregistrováni pouze v jednom klubu i když majitel je členem klubů obou.  Pes i fena musí mít nejméně dvě výstavy, z toho jednu vyššího typu (klubová, speciální, národní, mezinárodní) a ocenění minimálně 2x VD (velmi dobrý).  Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.   Dále musí mít pes i fena složenou zkoušku Ověření vrozených vlastností retrieverů (OVVR), kde je přezkoušena povaha a přinášení ze země i vody nebo  Zkoušku vloh retrieverů (ZVR) nebo jakoukoli zkoušku lovecké upotřebitelnosti, kde je přezkušován aport.  Pro chovnost musí mít jedinci zhotoveny a vyhodnoceny RTG snímky kyčlí (DKK) a loktů (DLK, pouze RK CZ), kde u kyčlí musí být výsledek maximálně 2/2.  Jedinci s DKK 0/0 - 1/1 mohou být spojováni bez omezení, Psi a feny s DKK 0/2, 1/2 a 2/2 musí být pářeni pouze s jedinci negativními. Za negativní jsou  považováni jedinci 0/0 a 1/1. DLK je nutné nechat pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost (pouze RK CZ)  Pro zařazení do chovu musí mít pes/ fena nůžkový skus, mohou jim chybět zuby M3 (dolní čelist, třetí stolička) a další dva zuby mimo řezáků a špičáků. M3  nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s  jedincem plnochrupým.   V chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dosáhnou stáří 18 měsíců.  Parfemy Elis