Copyright by Jim Beam Dysplazie kyčelních a loketních kloubů Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) byla poprvé popsána v roce 1935. DKK, stejně tak jako dyspalzie loketního kloubu (DLK), jsou závažná dědičná  onemocnění, která způsobují zdravotní problémy psům téměř všech plemen.  Projevy onemocnění jsou u každého jedince různé, proto je určení přesné  diagnózy obtížné a je nezbytný rentgenový snímek, podle kterého určí kvalifikovaný veterinární lékaž stupeň a závažnost postižení.  DKK je geneticky podmíněné onemocnění, projevující se chybným vývinem kyčelních kloubů, který způsobuje nestabilitu a uvolněnost kloubního spojení.  Onemocnění je velmi bolestivé. Pokud je pes s tímto onemocněním  nesprávně živen (nesprávná strava, překrmování) a zatěžován, onemocnění se stále  stupňuje a vše může skončit zchromnutím zvířete. Vhodnými prostředky (správná strava, léky, cviky atd.) lze onemocnění značně zmírnit, ale vyléčit již  bohužel ne. Vědecká komise FCI sestavila klasifikační schéma, které rozděluje nálezy na kyčelních a loketních koubech do pěti stupňů. Jednotlivé stupně DKK i DLK  označuje písmeny "A" až "F". V ČR se vychází z tohoto schématu, ale používá se označení stupňů 0 - 4. Kdy 0 (A) je ideální stav, čísla 1 - 4 (B - E) označují  různé stupně postižení - čím vyšší číslo, tím závažnější postižení.  Vyhodnocení DKK  Stupeň 0 (A) bez DKK:  - normální kyčelní klouby - hlavice stehenní kosti a kloubní jamky jsou shodné, okraje zaoblené a ostře ohraničené  - úzká, stejnoměrná kloubní štěrbina  - úhel dle Norberga je 105°   Stupeň 1 (B)  - téměř normální kyčelní kloub - mírná nepravidelnost  - hlavice stehenní kosti a kloubní jamka se lehce neshodují,   - okraje ostře ohraničené  a zaoblené, úzká kloubní štěrbina  - úhel dle Norberga je 105° a více  Stupeň 2 (C)  - anatomická nepravidelnost hlavice a kloubní jamka se zřetelně neshodují  - úhel podle Norberga je větší než 100°  - kloubní stěrbina je rozšířená  - přední okraj kloubní jamky je zaoblený až zploštělý  - vyskytují se drobné neostroti a malé přznaky osteoartrotických změn  Stupeň 3 (D)  - zřetelná anatomická nepravidelnost  - hlavice s kloubní jamkou se výrazně neshodují, zřetelná subluxace  - přední okraj kloubní jamky je oploštělý   - zřetelné příznaky onemocnění  - úhel je větší jak 90°  Stupeň 4 (E)  - výrazná anatomická nepravidelnost  - zřetelná luxace a oddálení kloubních ploch, deformace hlavice - oploštění předního okraje kloubní jamky   - Norbergův úlel je pod 90°  Nejlepším způsobem léčby je bezpochyby prevence, tzn. preventivní opatření.  Dysplazie je vývojovým onemocněním, tzn. že pes se s ní nenarodí, ovšem  pokud v sobě některé štěně nese genetickou informaci pro dysplazii, závisí výsledný stupeň i na spoustě dalších vlivů, jako je kvalita výživy, množství  zátěže v období dospívání štěněte, dále roli hraje růst, kondice a pohyb mladého psa. Jde tedy o onemocnění nejen dědičné, ale i vývojové, ne však  vrozené.   Nejkritičtější období je od narození do druhého měsíce věku psa, druhým takovým obdobím je dokončení vývoje jednotlivých kostí, tedy mezi 4 - 6  měsícem věku a mezi 7 - 11 měsícem. Další kritické období u zvířete, u kterého se dysplazie již rozvinula, je seniorský věk, kdy může vznikat artróza v  důsledku nestabilního dysplastického kloubu.  DKK můžeme předejít podáváním té nejlepší možné stravy ve štěněčím věku psa, nevyplácí se šetřit především v prvním roce života psa. Pes by měl být  krmen ve stanovených dávkách, které určuje výrobce krmiva (tyto dávky jsou pouze orientační, nemusí být striktně dodržovány). Především nesmíte  přidávat ke kvalitní stravě vápník a fosfor. Předcházíme nadměrnému zatěžování kloubů, tzn. že psa do věku 12 měsíců, někdy i déle, neučíme překonávat  překážky a skákat,  nenecháváme běhat u kola a vytrvalostní běhy.  Přirozený pohyb (běhání na procházkách a zahradě, hra s ostatními psi atd.) psovi  neškodí. Dobré je např. plavání, pes zapojuje všechny svaly a nezatěžuje klouby.  Pro chovnost se u nás retrieveři rentgenologicky vyšetřují nejprve po dovršení věku jednoho roku, novofundlandští psi nejdříve v patnácti měsících. Toto je  minimální hranice, která je daná chovnými podmínkami. Při posouzení dysplazie závisí na technické kvalitě snímku a na správném nastavení psa. Aneb čím  lepší, kvalitněji udělaný snímek, tím přesnější výsledek ohodnocení. Vyšetřovaný pes musí být pod narkózou, aby bylo jeho svalstvo dostatečně uvolněno pro  vyfocení smínku.   V ČR vyhodnocují rengenologické snímky MVDr. Milan Snášil CSc. (pro KCHLS a RK CZ), MVDr. Jiří Šebek CSc. (pro KCHLS), MVDr. Jan Beránek  (pro RK  CZ), MVDr. Karel Čoudek (pro RK CZ), MVDr.Milan Decker (pro RK CZ), MVDr. Lukáš Duchek (pro NFK).  zdroj: Jana Baudyšová Parfemy Elis DKK 0/0 DKK 2/2 DKK 4/4